Boerderijcamping

Boerderijcamping
Nederland

 
 

Op zoek naar een boerderijcamping in Nederland? In Nederland gaan steeds meer boeren over tot het inrichten van een boerderijcamping. Deze boerderijcampings zijn intrek bij gezinnen met jonge kinderen. Het kennismaken met het boerenbedrijf is voor veel kinderen een spannende en leerzame ervaring. De boerderijcamping in Nederland bestaat uit meestal uit 15 plaatsen. Ook wordt een boerencamping vaak aangeduid met de naam "minicamping".


Home

Brabant

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Zuid-Limburg

 

Texel

Vlieland

Terschelling

Ameland

 

BelgiŽ

Luxemburg

Duitsland

Engeland

Frankrijk

 


Hier adverteren
Boerderijcamping
vanaf Ä 45,-

 

Duurzaam Verder

Boerderijcamping
 

 

Kamperen bij de boer is genieten van de rust en natuur.

Boerderijcamping of minicamping

Een boerderijcamping is een camping gelegen bij een boerderij.

De boer richt daartoe een stuk van z'n land of erf in als camping. Er zijn relatief weinig faciliteiten. Soms is er de mogelijkheid om het boerenbedrijf van zeer dichtbij mee te maken. Zo is het op sommige boerderijcampings mogelijk aanwezig te zijn bij het melken, het sorteren van aardappelen of het oogsten van groenten of fruit.
Het ontbreken van faciliteiten die op grotere campings wel aanwezig zijn, maakt dat het verblijf op een boerderijcamping doorgaans goedkoper is.

Plattelandstoerisme

Plattelandstoerisme (zoals Hoevetoerisme (BelgiŽ) of Kamperen bij de boer (Nederland)) is een vorm van toerisme waarbij gebruikgemaakt wordt van de typische kwaliteiten van landelijke gebieden zoals agrarische bedrijvigheid, rust, ruimte en kleinschaligheid. Plattelandstoerisme onderscheidt zich van andere vormen van toerisme in landelijke gebieden zoals het bezoek aan attractieparken of dagrecreatiegebieden. We spreken van plattelandstoerisme als het economisch, historisch en ruimtelijk een afspiegeling vormt van de plattelandssamenleving. In de praktijk gaat het om kleinschalige, extensieve vormen van recreatie en toerisme.

Agrotoerisme is een onderdeel van plattelandstoerisme en heeft betrekking op het aanbieden van faciliteiten voor toeristen op agrarische bedrijven, de minicamping of boerderijcamping is hier een voorbeeld van.


Plattelandstoerisme kan op verschillende manieren bijdragen aan de versterking van de sociaal-economische structuur van landelijke gebieden. Het meest op de voorgrond treedt het economische effect door de bestedingen van toeristen. Voor een aantal agrarische bedrijven zijn de door toerisme gegeneerde inkomsten een welkome aanvulling op het jaarinkomen. Niet zonder belang is verder dat er in een gebied meer aandacht komt voor het lokale en regionale culturele erfgoed. Het culturele erfgoed in de vorm van streekeigen architectuur, monumenten en streekeigen producten vormt een belangrijke attractiefactor voor plattelandstoeristen. Het kan er tevens toe leiden dat er meer aandacht komt voor het behoud van karakteristieke elementen in het cultuurlandschap.

Vakantie op het platteland steeds meer in de trek, veel bedrijven hebben naast de reguliere werkzaamheden een boerderijcamping om extra inkomsten te genereren.

Steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf, onder druk van een strenger milieubeleid, de afschaffing van landbouwsubsidies en concurrentie van goedkoper producerende landen. Uit vrees voor lege weilanden en verpauperde plattelandsdorpjes willen overheid, burgers, wetenschappers en boeren de landbouw redden met nieuwe functies zoals boerencampings en zorgboerderijen.


Plattelandstoerisme in Europa

Het landelijke gebied fungeert steeds meer als een aantrekkelijke plek voor stedelingen om te recreŽren. Bovendien wordt de landbouw geconfronteerd met ruimtedruk, internationale concurrentie en verminderde inkomenssteun, waardoor agrariŽrs op zoek gaan naar nevenactiviteiten of zelfs helemaal stoppen met boeren. Het toeristisch-recreatieve aanbod van (agrarische) ondernemers kan belangrijk bijdragen aan de vitaliteit van het landelijke gebied, in economisch en sociaal-cultureel opzicht.

Een vitaal platteland is voor het ministerie van LNV een belangrijk beleidsdoel. De ontwikkeling van recreatie en toerisme komt er echter nog niet overal even goed van de grond, onder andere doordat de wet- en regelgeving dat in bepaalde opzichten belemmeren. Ook in andere Europese landen ontstaan steeds meer vormen van plattelandstoerisme. Voor het ontwikkelen van plattelandstoerisme in Nederland kunnen we leren van de ervaringen in deze landen. De directie Platteland van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vroeg de Stichting Recreatie daarom te kijken naar (de ontwikkeling van) het plattelandstoerisme in Europese landen en regioís.
Bron: http://www.stichting-recreatie.nl/

 

 

boerderijcamping nederland


vakantie op een boerderij
 


Boerderijcamping Nederland - Adverteren - Contact